DISTEP POKROČIL S PRACEMI V BÝVALÉM HOTELU CENTRUM

Jana Musálková Jeckelová

22. 2. 2024

V bývalém hotelu Centrum ve Frýdku-Místku pokračuje rekonstrukce. Vlastník městská společnost DISTEP, a.s., aktuálně finalizuje s demontážemi v interiéru a chystá se na odstrojování obkladů z vnější části budovy. V řízení je stavební povolení pro jednotlivé části objektu.  

Vizualizace, dodané spol. DISTEP, a.s.

Bývalý hotel Centrum ve Frýdku-Místku prochází proměnou. Vlastník městská společnost DISTEP, a.s., finišuje s pracemi v interiéru. Jak obytná, tak administrativně-technická část jsou nyní ve vnitřních prostorách plně vyklizeny od veškerého mobiliáře, inventáře i starých ekologických zátěží, jako jsou sklady chemických látek, nebezpečné odpady a další.

Před dokončením je odstrojování původních vnitřních technologií a gastro-vybavení. Finalizují se demontáže původně zakrytých instalací, keramických obkladů a dlažeb, podhledů, krytů a dalších povrchových a podpovrchových konstrukcí. Stavba bude vevnitř vyčištěna až po obnaženou úroveň některých nosných konstrukcí,“ uvedl předseda představenstva společnosti DISTEP, a.s., Jiří Čuda.

V závislosti na klimatických podmínkách pracovníci odstraňují venkovní keramické obklady fasády. Jakmile to povětrnostní a teplotní podmínky po zimním období dovolí, začnou také s odstrojováním hliníkových obkladů z výškové, původně lůžkové části budovy.

„Společně se stavebním úřadem, odborem životního prostředí zdejšího magistrátu a ostatními dotčenými orgány aktivně řešíme stavební povolení pro jednotlivé části budovy, včetně venkovních ploch. Věříme, že projednání příslušných povolení nám nezkomplikuje právě probíhající období přelomové změny stavební legislativy i technických a bezpečnostních požadavků na výstavbu obecně,“ dodal předseda představenstva společnosti Jiří Čuda.

Město Frýdek-Místek koupilo chátrající hotel Centrum v roce 2018. Původní plány na přestavbu a vybudování ubytování pro seniory se ukázaly kvůli technickým parametrům budovy jako nereálné. Finančně neefektivní se ukázala také varianta zbourání objektu a výstavby bytů, která by vyšla na půl miliardy korun. Frýdek-Místek proto hledal cestu, jak objekt zachránit a smysluplně a efektivně jej využít. Získala jej na základě kupní smlouvy nakonec městská společnost.

„Jednak jsem rád, že se podařilo budovu bývalého hotelu Centrum zachovat, navíc pro ni najít i budoucí obecně prospěšné využití. Prodejem městské společnosti DISTEP se jednoznačně vyvrátily naprosto nesmyslné ‚zaručené zprávy‘, kdo má hotel ‚dostat‘. Tyto ‚zaručené zprávy‘ celý proces prodeje naprosto zbytečně – a jak již nyní víme i bezdůvodně – provázely, ztěžovaly jej a politizovaly. Možná bylo právě toto účelem takových zpráv – zabránit městu nalézt dobré řešení (roz. nalézt dobré řešení pro město a obyvatele, nikoli pro úzké zájmové skupinky). Na základě veřejného projednání a rozhodnutí věci v zastupitelstvu města tak dojde k rozvoji samotné společnosti DISTEP, ale také k vytvoření příležitostí pro bydlení a rozvoji dané lokality,“ sdělil náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy města a majetkové účasti města Radovan Hořínek (ANO 2011).

Část bývalého hotelu DISTEP rekonstruuje na své provozní potřeby. Do nefunkčních prostor restauračního traktu přesídlí vedení a střediska dopravy a údržby. V ubytovací části budou zrekonstruovány prostory pro byty a občanskou vybavenost.