Obec Bruzovice

Územní plán Bruzovice

Územní plán Bruzovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Bruzovice dne 30. 3. 2009 a nabyl účinnosti dne 15. 4. 2009.

Změna č.1 Územního plánu Bruzovice byla vydána dne 21. 12. 2016 a nabyla účinnosti 6. 1. 2017.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Bruzovice, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury. 
Zpráva o uplatňování ÚP Bruzovice byla schválená Zastupitelstvem obce Bruzovice dne  21.6.2017

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Bruzovice - http://www.bruzovice.cz/#dokumenty/uzemni-plan

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/