Obec Sviadnov

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV

Územní plán Sviadnov byl vydaný Zastupitelstvem obce Sviadnov dne 26. 10. 2009 a nabyl účinnosti dne 15. 11. 2009.

Změna č. 1 byla vydána Zastupitelstvem obce Sviadnov dne 28. 6. 2012 a nabyla účinnosti dne 16. 7. 2012. Rozhodnutím soudu byla v roce 2015 zrušena platnost Změny č. 1 Územního plánu Sviadnov.

Změna č. 2 byla vydána Zastupitelstvem obce Sviadnov dne 21. 3. 2016 s účinností od  14. 4. 2016.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Sviadnov, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.


Zpráva o uplatňování ÚP Sviadnov byla schválená Zastupitelstvem obce Sviadnov dne 13.12.2018

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Sviadnov – https://sviadnov.cz/uzemni-plan-sviadnov-zmena-c-4/ms-5603/p1=5603

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs