Obec Nošovice

ÚZEMNÍ PLÁN NOŠOVICE

Územní plán Nošovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Nošovice dne 11. 2. 2014 a nabyl účinnosti dne 1. 3. 2014.

Změna č. 1 Územního plánu Nošovice byla vydána Zastupitelstvem obce Nošovice dne 30.05.2019 a nabyla účinnosti ode dne 15.06.2019.

Změna č. 2 Územního plánu Nošovice byla vydána Zastupitelstvem obce Nošovice dne 06.09.2021 a nabyla účinnosti ode dne 26.10.2021.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Nošovice, Stavebního úřadu v Dobré, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zpráva o uplatňování ÚP Nošovice byla schválená Zastupitelstvem obce Nošovice dne 11.12.2023.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Nošovice – https://www.nosovice.cz/uzemni-plan-obce

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs