Obec Nižní Lhoty

ÚZEMNÍ PLÁN NIŽNÍ LHOTY

Územní plán Nižní Lhoty byl vydaný Zastupitelstvem obce Nižní Lhoty dne 19. 5. 2010 a nabyl účinnosti dne 8. 6. 2010.

Změna č. 1 byla vydána Zastupitelstvem obce Nižní Lhoty dne 22. 2. 2021 a nabyla účinnosti dne 6. 5. 2021.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Nižní Lhoty, Stavebního úřadu v Dobré, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zpráva o uplatňování ÚP Nižní Lhoty byla schválená Zastupitelstvem obce Nižní Lhoty dne 17.12.2018

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Nižní Lhoty – http://www.niznilhoty.cz/ke-stazeni/obecne-zavazne-vyhlasky.html

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs