Obec Žabeň

ÚZEMNÍ PLÁN ŽABEŇ

Územní plán Žabeň byl vydaný Zastupitelstvem obce Žabeň dne 4. 12. 2019 a nabyl účinnosti dne 25. 1. 2020.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Žabeň, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Žabeň – www.zaben.cz/obec/uzemni-plan-obce/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs