Obec Baška

ÚZEMNÍ PLÁN BAŠKA

Územní plán Baška byl vydaný Zastupitelstvem obce Baška dne 10. 10. 2011 a nabyl účinnosti dne 1. 11. 2011.

Změna č. 1 Územního plánu Baška byla vydána Zastupitelstvem obce Baška dne 30. 01. 2020 a nabyla účinnosti dne 20. 02. 2020.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Baška, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Baška byla schválená Zastupitelstvem obce Baška dne  26.11.2020.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Baška – https://www.baska.cz/o-obci/uzemni-plan

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs