Obec Lučina

ÚZEMNÍ PLÁN LUČINA

Územní plán Lučina byl vydaný Zastupitelstvem obce Lučina dne 31. 1. 2012 a nabyl účinnosti dne 1. 3. 2012.

Změna č. 1 byla vydána Zastupitelstvem obce Lučina dne 30. 3. 2016 a nabyla účinnosti dne 19. 4. 2016.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Lučina, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zpráva o uplatňování ÚP Lučina byla schválena Zastupitelstvem obce Lučina dne 24. 2. 2016.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Lučina – https://www.lucina.cz/obec/uzemni-plan-lucina/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs