Obec Dobratice

ÚZEMNÍ PLÁN DOBRATICE

Územní plán Dobratice byl vydaný Zastupitelstvem obce Dobratice dne 14. 10. 2009 a nabyl účinnosti dne 1. 11. 2009.

Změna č. 1 byla vydána Zastupitelstvem obce Dobratice dne 14. 5. 2012 a nabyla účinnosti dne 1. 6. 2012.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Dobratice, Stavebního úřadu v Dobré, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.


Zpráva o uplatňování ÚP Dobratice včetně pokynů pro změnu č. 2 Územního plánu Dobratice byla schválená Zastupitelstvem obce Dobratice dne 12.12.2022.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Dobratice – https://www.dobratice.cz/2012/06/380403/up-dobratice-zmena-c-1

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs