Obec Vyšní Lhoty

ÚZEMNÍ PLÁN VYŠNÍ LHOTY

Územní plán Vyšní Lhoty byl vydaný Zastupitelstvem obce Vyšní Lhoty dne 26. 8. 2013 a nabyl účinnosti dne 1. 10. 2013.

Změna č. 1 Územního plánu Vyšní Lhoty byla vydána dne 6. 11. 2019 a nabyla účinnosti 25. 12. 2019.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Vyšní Lhoty, Stavebního úřadu v Raškovicích, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zpráva o uplatňování ÚP Vyšní Lhoty byla schválená Zastupitelstvem obce Vyšní Lhoty dne 10. 11. 2021.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Vyšní Lhoty – http://www.vysnilhoty.cz/obec/uzemni-plan/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs