Obec Hukvaldy

ÚZEMNÍ PLÁN HUKVALDY

Územní plán Hukvaldy byl vydaný Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 12. 12. 2011 a nabyl účinnosti dne 29. 12. 2011.

Změna č. 1 byla vydána Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 9. 12. 2015 a nabyla účinnosti dne 29. 12. 2015.

Změna č. 2 byla vydána Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 7. 3. 2022 a nabyla účinnosti dne 6. 5. 2022.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Hukvaldy, Stavebního úřadu v Brušperku, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zpráva o uplatňování ÚP Hukvaldy byla schválená Zastupitelstvem obce Hukvaldy dne  11. 3. 2020.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Hukvaldy – https://www.hukvaldy.eu/uzemni-plan

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs