Město Brušperk

ÚZEMNÍ PLÁN BRUŠPERK

Územní plán Brušperk byl vydaný Zastupitelstvem města Brušperk dne 22. 12. 2014 a nabyl účinnosti dne 20. 1. 2015.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Města Brušperk, Stavebního úřadu v Brušperku, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.
Zpráva o uplatňování ÚP Brušperk byla schválená Zastupitelstvem města Brušperk dne 18.3.2019

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Město Brušperk – https://www.brusperk-mesto.cz/o-meste/rozvoj-mesta/uzemni-plan/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs