Obec Třanovice

ÚZEMNÍ PLÁN TŘANOVICE

Územní plán Třanovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Třanovice dne 16.06.2014 a nabyl účinnosti dne 02.07.2014.

Změna č. 1 Územního plánu Třanovice byla vydána Zastupitelstvem obce Třanovice dne 22.03.2018 a nabyla účinnost ode dne 24.04.2018.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Třanovice, Stavebního úřadu v Hnojníku, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Třanovice – https://www.tranovice.cz/uzemni-plan-obce

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs

V současné době se projednává Změna č. 1 Územního plánu Třanovice.