Obec Krásná

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ

Územní plán Krásná byl vydaný Zastupitelstvem obce Krásná dne 6. 6. 2011 a nabyl účinnosti dne 18. 7. 2011.

Změna č.1 Územního plánu Krásná byla vydána Zastupitelstvem obce Krásná dne 16. 8. 2022 a nabyla účinnosti 17. 9. 2022.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Krásná, Stavebního úřadu v Raškovicích, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Krásná byla schválená Zastupitelstvem obce Krásná dne 9. 12. 2019.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Krásná – http://www.obec-krasna.cz/index.php?z-krasne=uzemniplan&jazyk=cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs