Obec Dolní Tošanovice

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ TOŠANOVICE

Územní plán Dolní Tošanovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Dolní Tošanovice dne 12. 4. 2011 a nabyl účinnosti dne 29. 4. 2011.

Změna č. 1 byla vydána Zastupitelstvem obce Dolní Tošanovice dne 4. 6. 2018 a nabyla účinnosti dne 12. 7. 2018.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Dolní Tošanovice, Stavebního úřadu v Hnojníku, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Tošanovice byla schválena Zastupitelstvem obce Dolní Tošanovice dne 13.5.2019.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Dolní Tošanovice – https://www.dolnitosanovice.cz/uzemni-plan

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs