Obec Soběšovice

ÚZEMNÍ PLÁN SOBĚŠOVICE

Územní plán Soběšovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Soběšovice dne 8. 9. 2010 a nabyl účinnosti dne 1. 10. 2010.

Změna č. 1 byla vydána Zastupitelstvem obce Soběšovice dne 10. 9. 2014 a nabyla účinnosti dne 1. 10. 2014.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Soběšovice, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.


Zpráva o uplatňování ÚP Soběšovice byla schválená Zastupitelstvem obce Soběšovice dne 5.9.2018

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Soběšovice – Platný územní plán Soběšovice po vydání změny č.2 – Oficiální stránky obce Soběšovice (sobesovice.cz)

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs