Obec Morávka

ÚZEMNÍ PLÁN MORÁVKA

Územní plán Morávka byl vydaný Zastupitelstvem obce Morávka dne 8. 9. 2014 a nabyl účinnosti dne 1. 10. 2014.

Změna č.1 Územního plánu Morávka byla vydána Zastupitelstvem obce Morávka dne 17. 9. 2018 a nabyla účinnosti 3. 10. 2018.

Změna č. 3 Územního plánu Morávka byla vydána Zastupitelstvem obce Morávka dne 27. 6. 2022 a nabyla účinnosti 8. 9. 2022.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Morávka, Stavebního úřadu v Raškovicích, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Morávka byla schválená Zastupitelstvem obce Morávka dne 29. 6. 2020

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Morávka
https://www.moravka.info/urad/uzemni-plan/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs