Obec Lhotka

ÚZEMNÍ PLÁN LHOTKA

Územní plán Lhotka byl vydaný Zastupitelstvem obce Lhotka dne 18. 7. 2017 a nabyl účinnosti dne 3. 8. 2017.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Lhotka, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Lhotka byla schválená Zastupitelstvem obce Lhotka dne 12. 7. 2023.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Lhotka – www.obec-lhotka.eu/urad/uzemni-plan/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs