Obec Dolní Domaslavice

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DOMASLAVICE

Územní plán Dolní Domaslavice byl vydaný Zastupitelstvem obce Dolní Domaslavice dne 7. 10. 2013 a nabyl účinnosti dne 1. 11. 2013.

Změna č.1 Územního plánu Dolní Domaslavice byla vydána Zastupitelstvem obce Dolní Domaslavice dne 9. 2. 2016 a nabyla účinnosti dne 25. 2. 2016.

Změna č. 2 Územního plánu Dolní Domaslavice byla vydána Zastupitelstvem obce Dolní Domaslavice dne 31. 3. 2021 a nabyla účinnosti dne 22. 4. 2021.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Dolní Domaslavice, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Domaslavice byla schválená Zastupitelstvem obce Dolní Domaslavice dne 12.6.2019

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Dolní Domaslavice – https://www.ddomaslavice.cz/obec/uzemni-plan/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs