Obec Kaňovice

ÚZEMNÍ PLÁN KAŇOVICE

Územní plán Kaňovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Kaňovice dne 26. 7. 2011 a nabyl účinnosti dne 1. 9. 2011.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Kaňovice, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice byla schválená Zastupitelstvem obce Kaňovice dne 1. 8. 2016

Druhá Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice byla schválená Zastupitelstvem obce Kaňovice dne 27. 9. 2021.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Kaňovice – http://www.obec-kanovice.cz/obecni-urad/uzemni-plan-obce/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs