Obec Řepiště

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEPIŠTĚ

Územní plán Řepiště byl vydaný Zastupitelstvem obce Řepiště dne 10. 5. 2010 a nabyl účinnosti dne 1. 6. 2010.

Změna č. 1 Územního plánu Řepiště byla vydána dne 26. 6. 2019 a nabyla účinnosti 12. 7. 2019.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Řepiště, Městského úřadu Vratimov, odboru výstavby a životního prostředí, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zpráva o uplatňování ÚP Řepiště byla schválená Zastupitelstvem obce Řepiště dne 19.9.2018

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Řepiště – https://repiste.eu/obec-mistni-sprava/dokumenty/uzemni-plan

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs