Obec Kozlovice

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLOVICE

Územní plán Kozlovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Kozlovice dne 29. 8. 2011 a nabyl účinnosti dne 21. 9. 2011.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Kozlovice, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zpráva o uplatňování ÚP Kozlovice za období 2011 – 2015 byla schválená Zastupitelstvem obce Kozlovice dne 15.9.2016.

Zpráva o uplatňování ÚP Kozlovice za období 2015 – 2019 byla schválená Zastupitelstvem obce Kozlovice dne 12.3.2020.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Kozlovice – Územní plán – Oficiální stránky obce Kozlovice

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs