Obec Krmelín

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRMELÍN

Územní plán Krmelín byl vydán Zastupitelstvem obce Krmelín dne 27. 6. 2023 a nabyl účinnosti dne 13. 7. 2023.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Krmelín, Stavebního úřadu v Brušperku, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Krmelín – www.krmelin.cz/uzemni-plan

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs