Obec Krmelín

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRMELÍN

Územní plán obce Krmelín byl schválený Zastupitelstvem obce Krmelín dne 26. 6. 2002 a nabyl účinnosti dne 1. 9. 2002.

Změna č. 1 byla schválena Zastupitelstvem obce Krmelín dne 6. 9. 2006.

Změna č. 2 byla schválena Zastupitelstvem obce Krmelín dne 28. 12. 2006 a nabyla účinností dne 28. 12. 2006.

Změna č. 3 byla vydána Zastupitelstvem obce Krmelín dne 11. 5. 2011 a nabyla účinností dne 1. 6. 2011.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Krmelín, Stavebního úřadu v Brušperku, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Krmelín – https://www.krmelin.cz/uredni-deska-1/dokumenty-obce/uzemni-plan/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs