Obec Raškovice

ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE

Územní plán Raškovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Raškovice dne 12. 2. 2015 a nabyl účinnosti dne 3. 3. 2015.

Změna č.1 Územního plánu Raškovice byla vydána Zastupitelstvem obce Raškovice dne 14. 2. 2018 a nabyla účinnosti dne 15. 2. 2018.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Raškovice, Stavebního úřadu v Raškovicích, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Raškovice byla schválená Zastupitelstvem obce Raškovice dne 11. 10. 2021.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Raškovice – http://www.raskovice.cz/cz/menu/71/obec/uzemni-plan/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs