Obec Bruzovice

ÚZEMNÍ PLÁN BRUZOVICE

Územní plán Bruzovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Bruzovice dne 30. 3. 2009 a nabyl účinnosti dne 15. 4. 2009.

Změna č. 1 byla vydána Zastupitelstvem obce Bruzovice dne 21. 12. 2016 a nabyla účinnosti 6. 1. 2017.

Změna č. 2 byla vydána Zastupitelstvem obce Bruzovice dne 25. 3. 2021 a nabyla účinnosti 15. 4. 2021.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Bruzovice, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. 
Zpráva o uplatňování ÚP Bruzovice byla schválená Zastupitelstvem obce Bruzovice dne  25. 3. 2021.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Bruzovice – https://www.bruzovice.cz/obec-7/uzemni-plan/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs