Obec Horní Domaslavice

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ DOMASLAVICE

Územní plán Horní Domaslavice byl vydaný Zastupitelstvem obce Horní Domaslavice dne 15. 6. 2011 a nabyl účinnosti dne 1. 7. 2011.

Změna č. 1 Územního plánu Horní Domaslavice byla vydaná Zastupitelstvem obce Horní Domaslavice dne 18.07.2023 a nabyla účinnosti dne 17.08.2023.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Dobratice, Stavebního úřadu v Dobré, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Domaslavice včetně pokynů pro zpracování změny č. 1 byla schválena Zastupitelstvem obce Horní Domaslavice 7.12.2021.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Horní Domaslavice – https://www.hornidomaslavice.cz/obec/o-obci/uzemni-plan-horni-domaslavice/uzemni-plan-horni-domaslavice-uplne-zneni-po-zmene-c-1-textova-cast/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs