Obec Horní Domaslavice

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ DOMASLAVICE

Územní plán Horní Domaslavice byl vydaný Zastupitelstvem obce Horní Domaslavice dne 15. 6. 2011 a nabyl účinnosti dne 1. 7. 2011.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Dobratice, Stavebního úřadu v Dobré, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.


Zpráva o uplatňování byla projednána v roce 2019, Zastupitelstvo obce Horní Domaslavice ji neschválilo.
 

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Horní Domaslavice – https://www.hornidomaslavice.cz/obec/o-obci/uzemni-plan-horni-domaslavice/textova-cast-up/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs