Obec Dobrá

ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ

Územní plán Dobrá byl vydaný Zastupitelstvem obce Dobrá dne 18.09.2017 a nabyl účinnosti dne 04.10.2017.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Dobrá, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování astavebního řádu.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:
Obec Dobrá – Územní plán (dobra.cz)

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs