Obec Staré Město

ÚZEMNÍ PLÁN STARÉ MĚSTO

Územní plán Staré Město byl vydaný Zastupitelstvem obce Staré Město dne 16. 7. 2018 a nabyl účinnosti dne 1. 8. 2018.

Změna č. 1 Územního plánu Staré Město byla vydána dne 27. 11. 2019 a nabyla účinnosti 27. 12. 2019.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Staré Město; Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu; Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:
Obec Staré Město – https://www.stare-mesto.cz/uzemni-plan.php#anchor

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs