Obec Fryčovice

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

Územní plán Fryčovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 11. 11. 2015 a nabyl účinnosti dne 27. 11. 2015.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Fryčovice, Stavebního úřadu v Brušperku, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zpráva o uplatňování ÚP Fryčovice byla schválena Zastupitelstvem obce Fryčovice dne  23. 9. 2020.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Fryčovice – Územní plán | Obec Fryčovice (frycovice.cz)

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs