Obec Sedliště

ÚZEMNÍ PLÁN SEDLIŠTĚ

Územní plán Sedliště byl vydaný Zastupitelstvem obce Sedliště dne 3. 12. 2008 a nabyl účinnosti dne 19. 12. 2008.

Změna č. 1 byla vydána Zastupitelstvem obce Sedliště dne 7. 9. 2015 a nabyla účinnosti dne 24. 9. 2015.

Změna č. 2 byla vydána Zastupitelstvem obce Sedliště dne 22. 5. 2017 a nabyla účinnosti dne 7. 6. 2017.

Změna č. 3 byla vydána Zastupitelstvem obce Sedliště dne 21. 9. 2020 a nabyla účinnosti dne 15. 10. 2020.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Sedliště, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zpráva o uplatňování ÚP Sedliště byla schválená Zastupitelstvem obce Sedliště dne 22.2.2021.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Sedliště – http://www.obecsedliste.cz/o-obci/uzemni-plan/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs