Obec Pazderna

ÚZEMNÍ PLÁN PAZDERNA

Územní plán Pazderna byl vydaný Zastupitelstvem obce Pazderna dne 23. 4. 2009 a nabyl účinnosti dne 12. 5. 2009.

Změna č. 1 byla vydána Zastupitelstvem obce Pazderna dne 19. 4. 2017 a nabyla účinnosti dne 11. 5. 2017.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Pazderna, Stavebního úřadu v Dobré, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.


Zpráva o uplatňování ÚP Pazderna byla schválená Zastupitelstvem obce Pazderna dne 26.6.2017

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Pazderna – http://www.pazderna.eu/obecni-urad/uzemni-plan/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs