Obec Horní Tošanovice

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ TOŠANOVICE

Územní plán Horní Tošanovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Horní Tošanovice dne 3. 9. 2012 a nabyl účinnosti dne 1. 10. 2012.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u obce Horní Tošanovice, Stavebního úřadu v Hnojníku, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zpráva o uplatňování ÚP Horní Tošanovice byla  schválená Zastupitelstvem obce Horní Tošanovice dne 2. 10. 2017.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Horní Tošanovice – https://www.hornitosanovice.cz/uzemni-plan-obce

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs