Obec Žermanice

ÚZEMNÍ PLÁN ŽERMANICE

Územní plán Žermanice byl vydaný Zastupitelstvem obce Žermanice dne 26. 1. 2012 a nabyl účinnosti dne 1. 3. 2012.

Změna č. 1 byla vydána Zastupitelstvem obce Žermanice dne 4. 3. 2020 a nabyla účinnosti dne 17. 4. 2020.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Žermanice, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zpráva o uplatňování ÚP Žermanice byla schválena Zastupitelstvem obce Žermanice dne 29. 8. 2016.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Žermanice – https://www.obeczermanice.cz/obecni-urad/uzemni-plan/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs