Obec Pražmo

ÚZEMNÍ PLÁN PRAŽMO

Územní plán Pražmo byl vydaný Zastupitelstvem obce Pražmo dne 25. 2. 2016 a nabyl účinnosti dne 17. 3. 2016.

Změna č. 1 Územního plánu Pražmo byla vydána dne 12. 5. 2020 a nabyla účinnosti 24. 6. 2020.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Pražmo, Stavebního úřadu v Raškovicích, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zpráva o uplatňování ÚP Pražmo byla schválená Zastupitelstvem obce Pražmo dne  12. 5. 2020.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Pražmo – https://prazmo.cz/uzemni-plan/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
https://geoportal.msk.cz/Public/UzemniPlanyObci/PrehledUP/?locale=cs