Obec Dobratice

Územní plán Dobratice

Územní plán Dobratice byl vydaný Zastupitelstvem obce Dobratice dne 14. 10. 2009 a nabyl účinnosti dne 1. 11. 2009.

Změna č. 1 byla vydána Zastupitelstvem obce Dobratice dne 14. 5. 2012 a nabyla účinnosti dne 1. 6. 2012.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Dobratice, Stavebního úřadu v Dobré, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.
Zpráva o uplatňování ÚP Dobratice byla  schválená Zastupitelstvem obce Dobratice dne 12.3.2018

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Dobratice - http://dobratice.cz/index.php?page=urad&page1=uzplan&

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/