Obec Horní Tošanovice

Územní plán Horní Tošanovice

Územní plán Horní Tošanovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Horní Tošanovice dne 3. 9. 2012 a nabyl účinnosti dne 1. 10. 2012.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Horní Tošanovice, Stavebního úřadu v Hnojníku, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.
Zpráva o uplatňování ÚP Horní Tošanovice byla  schválená Zastupitelstvem obce Horní Tošanovice dne 2.10.2017

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Horní Tošanovice - http://hornitosanovice.cz/dokumenty[469]-[cz]-uzemni-plan

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/