Obec Krmelín

Územní plán obce Krmelín

Územní plán obce Krmelín byl schválený Zastupitelstvem obce Krmelín dne 26. 6. 2002 a nabyl účinnosti dne 1. 9. 2002.

Změna č. 1 byla schválena Zastupitelstvem obce Krmelín dne 6. 9. 2006.

Změna č. 2 byla schválena Zastupitelstvem obce Krmelín dne 28. 12. 2006 a nabyla účinností dne 28. 12. 2006.

Změna č. 3 byla vydána Zastupitelstvem obce Krmelín dne 11. 5. 2011 a nabyla účinností dne 1. 6. 2011.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Krmelín, Stavebního úřadu v Brušperku, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Krmelín – není k dispozici

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/