Obec Vojkovice

Územní plán Vojkovice

Územní plán Vojkovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 14. 12. 2009 a nabyl účinnosti dne 1. 1. 2010.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Vojkovice, Stavebního úřadu v Dobré, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Vojkovice - http://www.vojkovice.eu/cz/menu/49/obec/uzemni-plan-obce/ 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/